Bli medlem

Blev du intresserad av vår verksamhet? Du är hjärtligt välkommen som medlem i vår förening. Genom ditt medlemskap stöder du vår viktiga verksamhet. Genom våra medlemsbrev som vi skickar ut flera gånger i året håller du dig uppdaterad med allt som händer.

Våra medlemmar har fritt inträde till museet.

Medlemsavgiften för årsmedlemmar 2020 är 20 € /per person. Krigsveteraner och -änkor betalar inte medlemsavgift.

Samfund kan också bli medlemmar i vår förening. Årsavgiften är då 200 €.

Skicka en fritt formulerad ansökan till info@frontmuseum.fi. Ansökan bör innehålla namn och kontaktuppgifter. 

Betalningsanvisningar för medlemsavgiften skickas ut efter att styrelsen godkänt medlemsansökan.

Bli medlem i Frontmuseets stödtrupper

Frontmuseets stödtrupper initierades hösten 2018 för att samla in medel för verksamheten vid Hangö Frontmuseum.

  • Som stödtruppsmedlem får man:
            - synlighet på museet och i föreningens medlemsbrev
            - fritt inträde till museet och till de evenemang som ordnas  
            - hämta sina gäster till museet

Stödtrupperna har både person- och företagsmedlemmar. Medlemsavgiften för personmedlemmar är 100 € / år och för företag och samfund 850 € / år.
Då man blir medlem i stödtrupperna ingår föreningens medlemskap i avgiften

Vi hoppas att du vill ansluta dig till Frontmuseets stödtrupper!

Kontakta oss för mera information:

+358 44 700 1941 eller info@frontmuseum.fi.