Om museet

Inne

Basutställningen

Basutställningen Hangö i främmande händer är helt förnyad. I den moderna museisalen finns en gedigen utställningshall som ger en god överblick av händelserna under åren 1939–1941 då staden Hangö var strategiskt viktig för landet. Själva basutställningen omfattar ett strikt urval av fotografier, informativa planscher och kartor. I de nya vitrinerna finns föremål som köksredskap, kärl, vapen, medaljer och uniformer. En film om evakueringen finns också till påseende. Utställningen behandlar livet i den idylliska staden före Vinterkriget. Själva Vinterkriget och den känslosamma evakueringen i mars 1940 har sin självklara plats.

Harparskoglinjen som var Finlands främsta försvarslinje förklaras och synliggörs också. Det är en sällsam upplevelse att befinna sig inuti museet och veta att arrendegränsen gick endast cirka hundra meter ifrån.

 

Kanonhallen

I museets Kanonhall finns tio krigstida kanoner utställda. Samtliga användes av finska försvarsmakten under vinter- och fortsättningskriget. Utöver detta fungerar Kanonhallen som ett utrymme för temautställningar, bl.a. växlande utställningar. Här presenteras bl.a. finska flygvapnets historia, Molotovcocktailen och hakkorsets historia.

 

Ute

Hangö Frontmuseum befinner sig på en strategiskt viktig plats. Här bland tallfurorna utspelade sig viktiga händelser i Finlands krigshistoria. Hela platsen andas av det förgångna och genom att stillsamt vandra runt i terrängen kan man förnimma tydliga vingslag från historien. Alldeles utanför museibyggnaden löper löp- och stridsgravar. Ett stenkast ifrån museibyggnaden finns korsun Gyllene Freden samt Dödens altan.

För de yngre besökarna finns en nybyggd hinderbana och invid den ett nybyggt skyddstak med bänkar och bord som erbjuder en stunds vila.

 

Krigsstigen

Bakom museibyggnaden startar en drygt 1 km lång krigsstig. Den markerade rutten löper genom det område som den svenska frivilligbataljonen ansvarade för under fortsättningskriget. Stigen löper ända in på den tidigare sovjetiska sidan. De viktiga punkterna är utmärkta med vita pilar och markeringar. Här finns förbindelsegravar, tältgropar, en fältlatrin, en eldställning, en tunnel och en slangbåge m.m. Från vår kantinpersonal kan du få låna ett informativt häfte som följer Krigsstigen steg för steg. 

Lycka till på färden!

 

Bunkern Irma

Museets pärla är den nyrestaurerade bunkern Irma som ännu doftar av tjära. Den ligger i Harparskog ungefär 5 km från Hangö Frontmuseum och kan besökas under sommarveckosluten samt enligt överenskommelse. I bunker nummer 302 är det mesta i original. På de 16 sovbritsarna ligger blågråa täcken. Här finns en vedspis och på vägghyllorna finns kärl, persedlar och diverse utrustning samt en fungerande handpump. Bunkern är också försedd med en 45 millimeters pansarvärnskanon samt ett maskingevär. Dessa kan beskådas i originalskick. Därtill finns en maskin som producerar ofarlig rök. Atmosfären som omger Irma är autentisk och ge en god inblick i hur livet tedde sig på fronten under kriget.

Utomhus har bunkern vattenisolerats och inramningen med granitblock ger ett majestätiskt helhetsintryck för besökarna.

Bunkern kan sommaren 2020 besökas på sommarveckosluten:
             öppet på sommaren lö-sö kl. 12-16. Annan tid enligt överenskommelse. 

Inträde 8 € / person, 5 € / pensionärer och studerande. Fritt inträde för barn under 16 år.

Då Irma är öppen kan man köpa sambiljetter till både museet och bunkern till priset 14 € / person, 8 € / pensionärer och studerande.

Besök vid andra tidpunkter är möjligt enligt överenskommelse. Då gäller samma pris per person, men ett besök kostar minst 100 €. 

Bakgrund

Bunkern som aldrig behövde uppleva några egentliga närstrider ligger på Fiskarsbolagets marker invid Mannerheimvägen, och hör numera till verksamheten vid Hangö Frontmuseum. Irma ligger på den starka försvarslinjen som löpte genom Harparskog och var en del av det finländska försvaret mot den sovjetiska marinbasen som var belägen på Hangö udd.

I närheten

Vid linjen restes även olika stridsvagnshinder i form av massiva stenblock. Invid bunkern Irma kan en del av det närmare fyra kilometer långa stenhindret beskådas.

Hangö Frontmuseums historia

De första stegen

Hangö Frontmuseum har en gedigen historia. Den egentliga verksamheten startade redan 1985 då Karis Krigsveteraner lät uppföra ett korsumuseum på ett krigstida frontavsnitt i Lappvik. Här gick arrendegränsen till det område som Sovjetunionens arrenderade. Initiativet hängde nära samman med det nationella erkännandet som vårt lands krigsveteraner fick under samma årtionden.

Eldsjälen bakom projektet var föreningens ordförande och krigsveteranen Stig Häggström som lät bygga minneskorsun Gyllene freden 1981. I arbetet medverkade ett tiotal krigsveteraner från Hangö.

 

Litet museum

Arbetet gav mersmak och Stig Häggström inledde snart planeringen av ett kompletterande museum intill korsun. Målsättningen var inte att försköna kriget. Tvärtom ville de medverkande låta uppföra ett museum som skulle berätta om händelserna på Hangöfronten, de häftiga skärgårdsstriderna under fortsättningskriget och det svåra livet under krigstiden.

 

Populariteten ökar

Platsen var välvald. I terrängen fanns från tidigare löp- och stridsgravar, häst- och tältgropar, betongbunkrar m.m. Museet som invigdes i juli 1987 blev snabbt ett populärt besöksmål med cirka 10 000–16 000 besökare varje år. Verksamheten utvidgades efterhand med flera eldsjälar.

Allsångskvällarna som ordnades blev även de populära och stärkte samhörigheten mellan tidigare krigsveteraner.

 

Liten nedgång

Efter Stig Häggströms bortgång upplevde museet en liten nedgång i verksamheten. På grund av resursbrist sålde föreningen museet till den nya tvåspråkiga föreningen Krigshistoriska föreningen i Västnyland som grundades 2015. Uppdraget består bland annat i att bevara information och minnen med tyngdpunkt på Hangöfronten och krigsåren 1939–1945.

 

Nya vindar

Nu började saker hända. Museet kunde förnyas och expandera på grund av donationer från företag, föreningar, stiftelser samt Leader Pomoväst. Under sommaren 2017 då Finland firade sitt hundraårsjubileum som nation kunde museet slå upp sina dörrar med förnyad styrka. Målsättning är att vara en attraktiv turistattraktion i trakten och nå ännu flera besökare än tidigare. Tyngdpunkten ligger på den yngre generationen.